1 ტიპის ნეიროფიბრომატოზი

ნეიროფიბრომატოზი წარმოადგენს გენეტიკურ დარღვევას, რომელიც წარმოშობს ნერვული ქსოვილების სიმსივნეს. იგი შესაძლოა განვითარდეს ადამიანის ნერვულის სისტემის ნებისმიერ ნაწილში მათ შორის ტვინის, ზურგის ტვინისა და ნერვების ჩათვლით.

გამომწვევი მიზეზები

დაავადების გამომწვევი ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დაავადების ჩამოყალიბება იწყება გენეტიკური მუტაციის შედეგად პატოლოგიური უჯრედების ორგანიზმის ერთ კონკრეტულ ნაწილში გამრავლებით. ამ სახის უჯრედებს, ჯანმრთელი უჯრედებისგან გასნხვავებით არ შეუძლიათ კვდომა, ამიტომ მრავლდებიან განუსაზღვრელი რაოდენობით და წარმოქმნიან სიმსივნურ გროვებს. 

სიმპტომები

1 ტიპის ნეიროფიბრომატოზი - ძირითადად ვლინდება ბავშვობაში. შემდეგი ნიშნებითა და სიმპტომებით:

მკურნალობა

თანამედროვე მედიკამენტების საშუალებით შესაძლებელი ხდება მდგომარეობის შემსუბუქება და სიმპტომების გაკონტროლება.