ზედა კიდურის მოტეხილობა

ზედა კიდურის შემადგენლობაში შედის ლავიწის, ბეჭის, მხრის, იდაყვის, მაჯის, მტევნის ძვლები. თითოული მათგანის დაზიანება შეიძლება ჩაითვალოს ზედა კიდურის მოტეხილობად. ზოგადად, ტერმინი მოტეხილობა ძვლის მთლიანობის დარღვევას ნიშნავს, რაც შეიძლება გამოიწვიოს მასზე მოქმედმა ძალამ. ასეთ დროს ზიანდება არა მარტო ძვალი არამედ მის ირგვლივ მდებარე ქსოვილებიც. 

გამომწვევი მიზეზები

ზედა კიდურის მოტეხილობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს მექანიკური დაზიანებით ან შეჯახებით, სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილობა, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები მოტეხილობების განვითარების საკმაოდ ხშირი მიზეზია. 

სიმპტომები

ზედა კიდურის მოტეხილობას ახასიათებს შემდეგი სიმპტომები:

მკურნალობა

აუცილებელია მოტეხილი კიდურის დროული მკურნალობა, სხვა შემთხვევაში ძვლების შესაძლოა არ შეხორცდნენ სწორი მიმართულებით, რაც იწვევს პრობლემებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.