ვირუსული მენინგიტი

მენინგიტი თავისა და ზურგის ტვინის შემომსაზღვრელი მემბრანების ანთებაა. მენინგიტის შემთხვევათა უმრავლესობა ვირუსული ეტიოლოგიისა. მენინგიტი ზოგჯერ თავისით გაივლის რამდენიმე კვირაში, ან სიცოცხლისთვის საშიში, გადაუდებელი მდგომარეობაა და საჭიროებს დაუყოვნებლივ მკურნალობას ანტიბიოტიკებით. ყოველწლიურად, მენინგიტის ბევრ შემთხვევას ვირუსები იწვევენ. ვირუსული მენინგიტი ძირითადად მსუბუქია და მკურნალობის გარეშე გაივლის. შემთხვევათა უმეტესობაზე პასუხისმგებელნი ენტეროვირუსები არიან. ისინი ცირკულირებენ ზაფხულის ბოლო პერიოდსა და ადრეულ შემოდგომაზე. ვირუსები როგორიცაა ჰერპეს სიმპლექსი, აივ, ყბაყურა, დასავლეთ ნილოსის ვირუსი და ა.შ ასევე იწვევენ ვირუსულ მენინგიტს.

სიმპტომები

დაავადების ნიშნებს და სიმპტომებს განეკუთვნება:

მკურნალობა

დაავადების სიმპტომების გამოვლენისთანავე აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია, რათა დროულად დაინიშნოს საჭირო მკურნალობა და თავიდან იქნეს აცილებული მენინგიტის გართულებული ფორმები.