ეზოფაგური დივერტიკული

ეზოფაგური დივერტიკული, არის მდგომარეობა, როდესაც საყლაპავი მილის კედელზე ჩნდება ჩანთისებრი წარმონაქმნები. დაავადება ნებისმიერ ასაკში შეიძლება განვითარდეს, თუმცა შედარებით მაღალი რისკის ქვეშ არიან შუა ხნის და ხანში შესული ადამიანები. 

გამომწვევი მიზეზები

ეეზოფაგური დივერტიკულის გაჩენის ზუსტი მიზეზი ჯერ-ჯერობით უცნობია, სავარაუდოდ ჩანთისებრი წარმოანქმნები ყალიბდება მაშინ, როცა  სხვადასხვაა დაავადებების გამო საყლაპავი მილის კედლები თხელდება და სუსტდება. აღნიშნული შეიძლება გამოიწვიოს  აქალაზიამ, რომელიც ახასიათებს ყლაპვის გართულება, საკვების უკან დაბრუნება, ასევე საყლაპავ მილში განვითარებული სპაზმები. 

სიმპტომები

ეზოფაგური დივერტიკულის სიმპტომები მოიცავს: 

მკურნალობა

ეზოფაგური დივერტიკულის ადრეული სიმპტომების მკურნალობა შესაძლებელია ცხოვრების წესის ცვლილებით, დიეტის დაცვა, საჭიროა გადაყლაპვამდე საკვების სრულყოფილად დაღეჭვა და საკვების შემდეგ წყლის მიღება. მდგომარეობის გართულებული ფორმები საჭიროებენ ქირურგიულ ჩარევას დივერტიკულების საყლაპავი მილის კელდებიდან მოსაცილებლად.