დივერტიკულოზი

დივერტიკულოზი არის მდგომარეობა რომელიც ზემოქმედებს კუჭნაწლავის ტრაქტზე. უფრო კონკრეტულად, მსხვილი ნაწლავის კედელზე ჩნდება პატარა პარკისებრი წარმოანქმნები, სახელწოდებით დივერტიკულა. სამწუხაროდ, მათი განვითარება არ იწვევს აშკარა სიმპტომებსა და დისკომფორტს, ამიტომაც რთულია მათი დროული აღმოჩენა. ხშირად დივერტიკულებიდან წარმოიქმნება სისხლდენა, რომელიც განავალთან ერთად ტოვებს ორგანიზმს, აღნიშნული კი ტივერტკულოზის მანიშნებელია. მსხვილ ნაწლავში არებული დივერტიკული ანთებით მდგომარეობაში გადასვლა იწვევს ტივერტიკულიტის განვითარებას, რომელიც დივერტიკულოზიზგან განსხვავებით, საკმაოდ შემაწუხებელი და მტკივნეული დაავადებაა.