დიდი დეპრესიული აშლილობა

დიდი დეპრესიული აშლილობა ეს არის უკიდურესად დეპრესიული გუნება განწყობილების მდგომარეობა, რომელიც სულ მცირე ორ კვირას გრძელდება. მდგომარეობას როგორც წესი თან ახლავს  ყველაფრის მიმართ ინტერესის ზოგადი დაკარგვა, მცირეოდენი აქტივობა ან მოძრაობაც კი უდიდეს ძალისხმევას საჭიროებს.

გამომწვევი მიზეზები

დიდი დეპრესიული აშლილობა ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გაჩნდეს, თუმცა დაწყების ალბათობა მნიშვნელოვნად მატულობს გარდატეხის ასაკში. მთავარ მიზეზებად სახელდება ტემპერამეტი, გარემო, ასევე გენეტიკა და ფიზოლოგია.

სიმპტომები

დეპრესიული ეპიზოდის ხანგრძლივობა ცვალებადია. მდგომარეობა გამოხატულია შემდეგი სიმპტომებით:

მკურნალობა

მკურნალობის გარეშე დიდი დეპრესიული აშლილობა 4-დან 9 თვემდე შეიძლება გაგრძელდეს, ამიტომაც საჭიროა ნიშნებისა და სიმპტომების გამოვლენიდან მოკლდე ვადაში დაინიშნოს ექიმთან ვიზიტი რათა პაციენტმა მკურნალობის დახმარებით შეძლოს ცხოვრების ჩვეული რიტმით გაგრძელება.