დეპერსონიზაციულ-დერეალიზაციური აშლილობა

დეპერსონიზაციულ-დერეალიზაციური აშლილობა გულისხმობს, მუდმივად ან განმეორებით შეგრძნებას თითქოს ადამიანი საკუთარ თავს უყურებს გარედან ან ფაქტები და მოვლენები არის არარეალური. ეს შეგრძნებები არის საკმაოდ შემაწუხებელი, რადგან პაციენტებს აქვთ შეგრძნება თითქოს ცხოვრობენ სიზმარში. 

გამომწვევი მიზეზები

მდგომარეობის გამომწვევი ზუსტი მიზეზი ჯერ-ჯერობით უცნობია. სავარაუდოა გარემო და გენეტიკური ფაქტორების ზემოქმედება. დაავადების სიმპტომები შესაძლებელია დაუკავშირდეს ბავშვობის დროს მიღებულ ტრამვას, ან მოვლენებს რომლებაც ადამიანში გამოიწვიეს ძლიერი ემოციური სტრესი.  

სიმპტომები

დეპერსონიზაციულ-დერეალიზაციური აშლილობა დაკავშირებულია პრობლემებთან სამსახურში, სკოლაში, უნივერსიტეტში ან სხვა მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ სფეროებში. შეტევების დროს განვითარებული შეგრძნებები და დარღვევები რთულად აღსაწერია. "გაგიჟების პირას" ყოფნის მუდმივი შეგრძნება იწვევს საკუთარი არსებობისა და რეალობის აღქმის დაქვეითებას. 

მკურნალობა

დაავადების მკურნალობა მიმდინარეობს ფსიქოთერაპიული კურსის ჩატარებით.