დემენცია

დემენცია არ არის სპეციფიკური დაავადება, ეს არის სიმპტომთა ჯგუფი, რომელიც აზიანებს მეხსიერებას, ფიქრის უნარს და ზემოქმედებას ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. დემენცია მიანიშნებს თავის ტვინის რამდენიმე ფუნქციის მოშლაზე ესენია: მეხსიერების უნარი, არასწორი აღქმა და მეტყველება, ასევე ყოველდღიური რუტინული აქტივობების განხორციელების უუნარობა, როგორიცაა გადასახადების გადახდა ან საჭესთან გზის გაკვლევა. დემენცია აზიანებს თავის ტვინის ნერვულ უჯრედებს, რამდენიმე ადგილას, დაავადება სხვადასხვა ადამიანს განსხვავებულად უვლინდება, ტვინის დაზიანებული არის შესაბამისად.