დაჭიმული ცერი

ცერი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნციქიების (ხელის ჩამორთმევა, მოჭიდება) შემსრულებელი, ადამიანის ხელისა და ფეხის პირველი, ყველაზე მსხვილი თითია. დაჭიმული ცერში, იგულისხმება ცერა თითის ქვედა სახსრის დამაკავშირებელი ქსოვილის დაზიანება. იგი შეიძლება გამოიწვიოს თითის ძვალზე ზეწოლამ. მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია ცერა თითზე დროებით, ბანდაჟის დადებით ან ქირურგიული ჩარევით.