დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილი

დაძაბული ტიპის თავის ტკივილის ყველაზე ხშირი ფორმაა, იგი შეიძლბა იყოს გაფანტული, სუსტი ან  საშუალო, რომელიც ჰგავს თავზე მჭიდრო სახვევის მოჭერას.

გამომწვევი მიზეზები

დაძაბული ტიპის თავის ტკივილის მიზეზი უცნობია. გავრცელებული თეორიის თანახმად ეს არის გაზრდილი მგრძნობელობა ტკივილისა და სტრესისადმი.

სიმპტომები

დაძაბული ტიპის თავის ტკივილის ნიშნებსა და სიმპტომებს წარმოადგენს