გენიტალიების ჰერპესი

გენიტალიების ჰერპესი სქესობრივად გადამდები ინფექციაა, რომელიც ვლინდება როგორც ქალებში ისე კაცებში.

გამომწვევი მიზეზები

ინფექციის გამომწვევად ითვლება ჰერპესის ვირუსი და დაავადების გავრცელების ძირითდი გზა სქესობრივი კონტაქტია. თავდაპირველი ინფიცირების შემდეგ, ვირუსი მთვლემარე მდგომარეობაში რჩება ორგანიზმში და წელიწადში რამდენჯერმე შეიძლება გააქტიურდეს.

სიმპტომები

ინფექციას ახასიათებს ტკივილი, ქავილი და წყლულები გენიტალიურ არეში. შესალებელია იგი უსიმპტომოდაც არსებობდეს. დაინფიცირებული ადამიანი წყლულების არარსებობის შემთხვევაშიც კი გადამდებია.


მკურნალობა

დაავადების განკურნება სამწუხაროდ შეიძლებელია, მაგრამ არსებობს მედიკამენტები, რომლებსაც შეუძლიათ შეამსუბუქონ სიმპტომები და შეამცირონ სხვების ინფიცირების რისკი.