გამზიდველი ნერვის დამბლა

თვალის კაკლების მოძრაობა ხორციელდება თვალის მამოძრავებელი კუნთებით, რომელთა ფუნქციების დარღვევა სერიოზულ სამედიცინო პრობლემებს იწვევს. თვალის სამივე მამოძრავებელი ნერვი, ტვინის ღეროდან გამოსვლის შემდეგ, გადის კავერნოზულ სინუსში და შედის ორბიტაში თვალბუდის ზედა ნაპრალის მეშვეობით. გამზიდველი ნერვის მოტონეირონები აკონტროლებენ თვალის გარეთა კუნთს, ისინი განმზიდველი ნერვის ბირთვში მდებარეობენ. 

გამომწვევი მიზეზები

გამზიდველი ნერვის დამბლა შეიძლება გამოწვეული იყოს შემდეგი მდგომარეობებით:

სიმპტომები

განმზიდველი ნერვის დაზიანების დროს ვითარდება გარეთა სიელმე თვალის შიდა (მედიალური) სწორი კუნთის შენარჩუნებული ნორმალური ტონუსის გავლენის გამო. 

მკურნალობა

გამზიდველი ნერვის დამბლის სამკურნალოდ აუცილებელია ოფთალმოლოგის კონსულტაცია და საჭირო გამოკვლევებისა მკურნალობის დროული ჩატარება.