ბურსიტი

ბურსიტი მტკივნეული მდგომარეობაა, რომელიც აზიანებს მცირე ზომის სითხით სავსე სასახსრე ჩანთებს. ეს სასახსრე ჩანთები ამცირებენ ხახუნის ძალას სახსრებტან მდებარე ძვლებს მყესებსა და კუნთებს შორის. ყველაზე ხშირად ბურსიტი ვიტარდება მხრებში იდაყვებსა და ბარძაყებზე, ძირითადად იმ სახსრებში, რომლებიც ხშირ განმეორებად მოძრაობებს ასრულებენ.

მკურნალობა მიმართულია დაზიანებული სახსრის დასვენებასა და მისი შემდგომი დაზიაზებიგან თავის არიდებისკენ. სწორი მკურნალობის შემთხვევაში ბურსიტით გამოწვული ტკივილი რამდენიმე კვირის შემდეგ მსუბუქდება.