ბრუცელოზი

ბრუცელოზი წარმოადგენს ბაქტერიულ ინფეციას რომელიც ცხოველებიდან ადამიანზე ვრცელდება. ყველაზე ხშირად ინფექციია გადადის არაპასტერიზებული რძის, ყველის ან სხვა რძის პროდუქტის ორგანიზმში მოხვედრით, გარდა ამისა ინფექცია შესაძლებელია გავრცელდეს ჰაერწვეთოვანი გზით ამ ინფიცირებულ ცხოველებთან შეხებით. ბრუცელოზს ახასიათებს შემდეგი სიმპტომები:სიცხე, სახსრების ტკივილი, დაღლილობა. მკურნალობა მიმდინარეობს ანტიბიოტიკების საშუალებით და გრძელდება რამდენიმე კვირა ან თვე. ხშირია ინფექციის განმეორების შემთხვევები.