აცეტამინოფენით მოწამვლა

აცეტამინოფენი იგივე პარაცეტამოლი ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ნივთიერებაა, რომლის განსაზღვრული და უსაფრთხო რაოდენობით მიღება შესანიშნავ შედეგს იძლევა ნებიმიერი პაციენტისთვის. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ აცენტამინოფენით გამოწვეული მოწამვლა საკმაოდ მძიმე შედეგების მომტანი მდგომარეობაა. ზრდასრულებისთვის მისაღები დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 7,5-10 გრამს, ხოლო ბავშვების შემთხვევაში 150-200 მილიგრამს. 

სიმპტომები

დაავადება თავდაპირველად უსიმტომოდ მიმდინარეობს, ნიშნები ჩნდება გადაჭარბებული დოზის მიღებიდან 24-48 საათის განმავლობაში. მთელს მსოფლიოში აცენტამინოფენით მოწამვლა არის ჰეპატიტის გამწვავების ყველაზე ხშირი მიზეზი, რომელიც საბოლოოდ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროებას ქმნის. 

მკურნალობა

აცეტამინოფენის გადაჭარბებული დოზის მიღებისთანავე საჭიროა გადაუდებელი სამედიცინო ჩარევა, პაციენტის სიცოცხლისა და ჯანმრთელბის შენარჩუნების მიზნით.