არა-ჰოჯკინის ლიმფომა

არა-ჰოჯკინის ლიმფომა სიმსივნეა, რომელიც იწყება ლიმფურ სისტემაში - დაავადებებთან მებრძლოს სისტემაში, რომელიც მთელ ორგანიზმში მდებარეობს. არა-ჰოჯკინის ლიმფომის დროს სიმსივნე ლიმფოციტებში ვითარდება, ლიმფოციტები სისხლის თეთრი უჯრედებია. ჰოჯკინის ლიმფომასთან შედარებით არა-ჰოჯკინის ლიმფომა უფრო გავრცელებული დაავადებაა. არსებობს ამ დაავადების მრავალი ტიპი. სამწუხაროდ ჯერჯერობით უცნობია თუ რა იწვევს ამ დაავადების განვითარებას. იგი ხასიათდება შემდეგი სიმპტომებით: მუცლის შესიება ან ტკივილი, ტკივილი გულმკერდის არეში, დაღლილობა, ცხელება, ხველა, წინაში კლება. დაავადების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა საშუალებას იძლევა შემსუბუქდეს და კაონტროლდეს დაავადების სიმპტომები.