აპნოეს შეტევები ძილში

ძილის აპნოე - ზედა სასუნთქ გზებთან დაკავშირებული ძილის დარღვევა, როდესაც ადამიანი ძილის დროს წყვეტს სუნთქვას. აპნოედ მიიჩნევა სუნთქვის შეწყვეტის ისეთი პერიოდი, რომელიც 10 წამის ან მეტი დროის განმავლობაში გრძელდება. ხმამაღალი ხვრინვა და გაღვიძების შემდეგ დაღლილობის შეგრძნება შესაძლოა აპნოეს შეტევებზე  მიუთითებდეს. არსებობს ძილის აპნოეს რამდენიმე სახეობა. ესენია: ობსტრუქციული ძილის აპნოე, რომელიც ვითარდება ყელის კუნთის მოდუნების შედეგად. ასევე  ცენტრალური ძილის აპნოე, როდესაც ტვინი არ აგზავნის სათანადო სიგნალებს იმ კუნთების მიმართულებით, რომლებიც მონაწილეობენ სუნთქვის პროცესში და მესამე რთული ძილის აპნოეს სინდრომი, როდესაც პაციენტს ერთდოულად აღენიშნება ობსტრუქციული და ცენტრალური ძილის აპნოე.

სიმპტომები

ცენტრალური და ობსტრუქციული ძილის აპნოეს სიმტომების და ნიშნები ხშირად მსგავსია, რაც ართულებს ძილის აპნოეს კონკრეტული სახეობის დადგენას. მათ საერთო სიმპტომებს მიეკუთვნება:

მკურნალობა

საბედნიეროდ დაავადების მკურნალობა შესაძლებელია. არსებობს სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასუნთქი გზების ნორმალურ მდგომარეობაში შენარჩუნებას, გართულებულ შემთხვევებში შესაძლებელია ქირურგიული ოპერაციით ჯანმრთელობის ჩვეული მდგომარეობის დაბრუნება.