ალცჰეიმერის დაავადება

ალცჰეიმერი წარმოადგენს პროგრესირებად დაავადებას, რომლიც აქვეითებს მნიშვნელოვან გონებრივ ფუნქციებს. ამ დაავადების მქონე პაციენტებმა შესაძლოა გადაიტანონ დრამატული პიროვნული ცვლილებები, ასევე დაავიწყდეთ მათ ცხოვრებაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები. 

გამომწვევი მიზეზები

დაავადება ვითარდება ტვინის უჯრედების გადაგვარებისა და კვდომის შედეგად. 

მკურნალობა

დაავადების  თანამედროვე მკურნალობა და მართვა პაციენტებს საშუალებას აძლევს დროებით ან მცირე პერიოდის განმავლობაში შეუმსუბუქოს არსებული სიმპტომები. რაც პაციენტებს ფუნქციების მაქსიმიზაციისს საშუალებას მისცემს.