ადაბტაციის დარღვევა

ადაპტაციის დარღვევა გულისხმობს ისეთ ფსიქოლოგიურ რეაქციებს, რომელიც პიროვნებას უჩნდება ახლა გარემოებებთან შეგუების ადაპტაცის დროს, მაგალითად, სამუშაოს შეცვლა, სკოლიდან უნივერსიტეტში გადასვლა, ახლობელი ადამიანის დაკარგვა და სხვა. დარღვეული ადაპტაციის უნარის შემთხვევაში ადამიანს არ შეუძლია გაუმკლავდეს განსაკუთრებულ სტრესს და ადაპტირდეს მის გარშემო არსებულ ცხოვრებისეულ ცვლილებებთან.

სიმპტომები

მდგომარეობის ძირითად სიმპტომად მიიჩნევა:

ნერვული სისტემის გაღიზიანების შედეგად კი ვითარდება:

მკურნალობა

დიაგნოზის დასმისას აუცილებელია შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება, ცხოვრების ჩვეული რიტმის ცვლილებები და პაციენტის პიროვნული მახასიათბლები, რადგან  ერთსა და იმავე სტრესულ ვითარებაში შეიძლება ერთ ადამიანს განუვითარდეს ადაპტაციის დარღვევა მეორეს კი არა. აღნიშნული მდგომარეობა ძირითადად რამდენიმე თვე გრძელდება და მხოლოდ მცირე ნაწილი შეიძლება გაგრძელდეს წლების მანძილზე. ადაპტაციური დარღვევების მკურნალობა გულისხმობს პაციენტის სტრესული სიტუაციების გადაჭრას და ხელს უწყობს ადაპტაციის ბუნებრივ პროცესს.