აბსტინენციური სინდრომი (სედატივები)

აბსტინენციის სინდრომი გულსხმობს , გულყრას, კარდიო-ვასკულარულ სიმპტომატიკას, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს სიცოცხლისთვის. სედატივებს უწოდებენ ნივთიერებებს, რომლებიც დამთრგუნველად მოქმედებენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, მათი მოქმედებით ორგანიზმში წარმოიქმნება სიმშვიდის განცდა. ყველაზე გავრცელებულ სედატივებს წარმოადგენს: ალკოჰოლი, ბენზდიაზეპინები და ბარბიტურატები.
ალკოჰოლი - გავრცელებული სედატივია მრავალ ქვეყანაში, მათი მოხმარება თავიდან მოქმედებს მცირე სტიმულანტად, შემდეგ კი თრგუნავს ნერვულ სისტემას. ბარბიტურატები -  მოიხსენიება და გამოიყენება მედიცინაში, როგორც საძილე აბები, სედატივები, ტრანკვილიზატორები (შფოთვის საწინააღმდეგო საშუალებები), ანტიკონვულსანები და ანესთეტიკები. ბარბიტურატები ახდენენ სუნთქვის დეპრესიასაც, აქვთ საფრთხოების მცირე კუთხე ამიტომ ყველაზე ხშირად გამოიყენება სუიციდის მცდელობისთვის. ბენზოდიაზეპინები კი გამოიყენება ტრანკვილიზატორებად, სედატივებად, კუნთების რელაქსანტებად, ანტიკონვულსანტებად. გამოიყენება ალკოჰოლისგან აბსტინტნციისგან გამოწვეული სიმპტომების სამკურნალოდ.  განსაკუთრებით ხანგრძლივი მოქმედების ბენზოდიაზეპინები - ქლორდიაზეპოქსიდი და დიაზეპამი.

სიმპტომები

აბსტინენციის შემთხვევაში ვლინდება შემდეგი სიმპტომები:

მკურნალობა

აბსტინენციის სინდრომის გამოვლენისთანავე აუცილებელია პაციენტისთვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.