ტელეკლინიკა

წერეთლის 2, დინამო არენა / კარი 19, თბილისი

ტელემედიცინა გულისხმობს ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებისა და სხვადასხვა სახის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, პაციენტებისთვის კონკრეტული სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ექიმთან პირადი ვიზიტის გარეშე. დღესდღეობით, ტელემედიცინა აქტიურად გამოიყენება ქრონიკული დაავადებებისა თუ მედიკამენტური მკურნალობის მართვისთვის, პაციენტის მდგომარეობის პერიოდულად გადამოწმებისთვის, სპეციალისტთან კონსულტაციისა და დაცული ვიდეო-აუდიო კავშირის დამყარებით სხვადასხვა კლინიკური სერვისის მიღებისთვის.

ვებ-გვერდი: https://teleclinica.ge/
ტელეფონი: +995322420999